Közgyűlés

A Magyar Leonbergi Tenyésztők és Kedvelők Egyesületének (továbbiakban: Magyar Leonbergi Egyesület) elnöksége Tisztelettel meghívja Önt az Egyesület évi rendes közgyűlésére, melynek

ideje: 2022. május 7. szombat 10,30 óra

helye: Táborfalva, Kossuth L. u. 138. (4F6R+C9 Táborfalva)    

tervezett napirendi pontok:

1, Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők és szavazat számláló bizottság megválasztása

Határozati javaslat: A Magyar Leonbergi Egyesület közgyűlése … igen, …nem, … tartózkodó szavazati aránnyal úgy határoz, hogy elfogadja …………. levezető elnöknek, ………. jegyzőkönyv vezetőnek, ……….. és ………… tagokat jegyzőkönyv hitelesítőknek. A közgyűlés szavazat számláló bizottságába …. és …. tagot választják.

2, Elnöki beszámoló a 2021-es évről

Határozati javaslat: A Magyar Leonbergi Egyesület közgyűlése …. igen, …. nem, …. tartózkodó szavazati aránnyal úgy dönt, hogy az elnöki beszámolót a 2021-es évről elfogadja.

4, A Magyar Leonbergi Egyesületbe történő belépési kérelmek jóváhagyása

Határozati javaslat: A Magyar Leonbergi Egyesület közgyűlése …. igen, …. nem, …. tartózkodó szavazati aránnyal úgy dönt, hogy az elnökség javaslata alapján……, ….., ….., ……, tagjai sorába fölveszi.

5, A Magyar Leonbergi Egyesület 2021. évi pénzügyi beszámolójának ismertetése, elfogadása

Határozati javaslat: A Magyar Leonbergi Egyesület közgyűlése …. igen, …. nem, …. tartózkodó szavazati aránnyal úgy dönt, hogy az ismertetett 2021. évi pénzügyi beszámolót, mérleg és eredmény levezetést elfogadja.

6, A Magyar Leonbergi Egyesület 2022. évi kiállítások előkészítése, feladatok megbeszélése

7, Tenyésztési szabályzat, tenyész – vizsga küllem bírálati lap módosítása

Határozati javaslat: A Magyar Leonbergi Egyesület közgyűlése …. igen, ….. nem, …. tartózkodó szavazati aránnyal úgy dönt, hogy az ismertetett, a tenyésztési szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot elfogadja.

Határozati javaslat: A Magyar Leonbergi Egyesület közgyűlése …. igen, ….. nem, …. tartózkodó szavazati aránnyal úgy dönt, hogy a tenyész – vizsga küllem bírálati lap módosítását az előterjesztés szerint elfogadja-

Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés nem határozatképes, úgy 2022. május 7-én (szombat) 10,45 órakor a napirendi pontok változatlanul hagyása mellett az eredeti helyszínen megismételt közgyűlést tartunk, mely a megjelentek számára való tekintet nélkül a meghirdetett napirendek vonatkozásában határozatképes.

Dombóvár, 2022. április 22.

Tisztelettel:

Tóth Zoltán Géza s.k.
Magyar Leonbergi Tenyésztők és Kedvelők Egyesület
elnök